Наблюдение на потребителите, юли 2020 година

През юли 2020 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3.3 пункта в сравнение с април, като при населението в градовете увеличението е 2.7 пункта, а при населението в селата - 4.5 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: