Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през април 2014 година

Публикувано на: 29.04.2014 - 11:00
През април 2014 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно (нарастване съответно с 1.4, 6.8 и 0.8 пункта). Единствено в сектора на услугите се наблюдава понижение на показателя (с 1.8 пункта).
 
Прессъобщение
Статистическа област