Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през август 2011 година

Публикувано на: 26.08.2011 - 11:00

През август 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.1 пункта спрямо предходния месец. По-добър бизнес климат се регистрира в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване на стопанската конюнктура. За да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя, все още остават 8.8 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област