Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през април 2010 г.

Публикувано на: 28.04.2010 - 11:00

През април 2010 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4.4 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрението се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Прессъобщение
Статистическа област