Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през ноември 2010 г.

Публикувано на: 26.11.2010 - 11:00

Общият показател на бизнес климата през ноември 2010 г. отчита минимално увеличение от 0.3 пункта спрямо нивото от предходния месец. Анкетата регистрира влошаване на стопанската конюнктура единствено в сектора на услугите, докато в промишлеността, строителството и търговията на дребно равнището на бизнес климата се повишава.

Прессъобщение
Статистическа област