Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, юли 2010 г.

Публикувано на: 06.08.2010 - 11:00

Проведеното от Националния статистически институт анкетно наблюдение на потребителите през юли 2010 г. отчита повишаване на общия показател „доверие на потребителите” с 4.5 пункта спрямо равнището отпреди три месеца. Нарастване на показателя на доверието се регистрира както сред населението в градовете, така и сред населението в селата (повишение на показателите съответно с 3.9 и 6.1 пункта). Като цяло наблюдението през юли показва намаляване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с април.

Прессъобщение
Статистическа област