Стопанска конюнктура през март 2020 година

По данни от бизнес анкетите на НСИ за март 2020 г., проведени в периода 2.03 - 18.03.2020 г., общият показател на бизнес климата намалява с 3.7 пункта в сравнение с февруари. Понижение на показателя е регистрирано в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: