Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през юли 2021 година

Публикувано на: 29.07.2021 - 11:00

През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Прессъобщение
Статистическа област