Стопанската конюнктура през март 2016 година

През март 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: