Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през ноември 2012 година

Публикувано на: 28.11.2012 - 11:00

През ноември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо октомврийското си равнище. По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността (с 3.5 пункта) и сектора на услугите (с 3.6 пункта), докато в строителството и търговията на дребно има известно влошаване на стопанската конюнктура (съответно с 5.3 и 1.2 пункта).

Прессъобщение
Статистическа област