Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през април 2013 година

Публикувано на: 29.04.2013 - 11:00

През април 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.6 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като единствено в промишлеността се наблюдава спад на показателя (с 4.2 пункта). Бизнес климатът в строителството и в сектора на услугите се повишава съответно с 4.4 и 0.6 пункта, а в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от март.

Прессъобщение
Статистическа област