Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през август 2017 година

Публикувано на: 28.08.2017 - 11:00

През август 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрения бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите. В промишлеността се наблюдава понижение на показателя, докато в строителството остава приблизително на нивото си от юли. 

Прессъобщение
Статистическа област