Наблюдение на потребителите, април 2012 година

През април 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” запазва януарското си равнище.

Прессъобщение: 
Статистическа област: