Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през юли 2017 година

Публикувано на: 28.07.2017 - 11:00

През юли 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.4 пункта в сравнение с юни, но продължава да е над дългосрочното си средно равнище (със 7.8 пункта). По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава нарастване на показателя.

Прессъобщение
Статистическа област