Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през март 2024 година

Публикувано на: 29.03.2024 - 11:00

През март 2024 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от февруари. Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството е регистрирано понижение.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и цените на материалите продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в секторите.

Прессъобщение
Статистическа област