Стопанската конюнктура през февруари 2015 година

Общият показател на бизнес климата през февруари 2015 г. се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: