Стопанската конюнктура през ноември 2014 година

През ноември 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-благоприятния бизнес климат в строителството и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: