Стопанската конюнктура през октомври 2014 година

През октомври 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: