Стопанската конюнктура през януари 2016 година

През януари 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.6 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрения бизнес климат в строителството и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: