Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността, март 2010 г.

Публикувано на: 16.04.2010 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2010 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2009 г. и инвестиционните им планове за 2010 година.
През 2009 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са в номинално изражение с 34.3% по-малко спрямо предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област