Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през октомври 2013 година

Публикувано на: 28.10.2013 - 11:00

През октомври 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като в промишлеността и в сектора на услугите се наблюдава спад на показателя (съответно с 4.6 и 3.3 пункта). Бизнес климатът в търговията на дребно се повишава с 1.6 пункта, а в строителството остава приблизително на нивото си от септември.

Прессъобщение
Статистическа област