Стопанската конюнктура през октомври 2011 година

През октомври 2011 г. общият показател на бизнес климата бележи намаление от 0.7 пункта спрямо нивото от предходния месец поради по-въздържаните оценки на мениджърите от промишлеността и сектора на услугите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Прессъобщение: 
Статистическа област: