Стопанска конюнктура през януари 2020 година

През януари 2020 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта в сравнение с декември 2019 г., което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността.

Прессъобщение: 
Статистическа област: