Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността, март 2011 г.

Публикувано на: 15.04.2011 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2011 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2010 г. и инвестиционните им планове за 2011 година.

През 2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са в номинално изражение с 21.1% по-малко спрямо предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област