Стопанската конюнктура през август 2015 година

През август 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: