Стопанската конюнктура през декември 2013 година

През декември 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради влошения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно (намаление съответно с 3.2, 9.1 и 2.9 пункта). Единствено в сектора на услугите показателят се подобрява (с 1.4 пункта).
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: