Премини към основното съдържание

Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността (КИД - 2008)

Динамичен ред: Prom_KID.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА -
М. АПРИЛ 2022 ГОДИНА
Месечни данни
Наименование на показателите    
Настоящо бизнес състояние баланс 30.6
Настояща производствена активност баланс 3.7
Ниво на поръчките баланс -18.0
Ниво на поръчките от чужбина баланс -25.8
Ниво на запаси от готова продукция баланс -2.1
Очаквано бизнес състояние през следващите шест месеца баланс 8.3
Очаквана производствена активност през следващите три месеца баланс 7.3
Очаквания за продажните цени през следващите три месеца баланс 33.0
Очаквания за движението на персонала през следващите три месеца баланс 7.1
Бизнес климат в промишлеността % 18.9
Показател на доверие в промишлеността % -2.9
Фактори, затрудняващи дейността на предприятията:
Недостатъчно търсене от страната % 20.4
Недостатъчно търсене от чужбина % 18.1
Конкурентен внос % 8.4
Недостиг на работна сила % 28.3
Недостиг на материали и/или оборудване % 11.3
Недостиг на енергия % 3.0
Финансови проблеми % 7.4
Слабости в икономическото законодателство % 17.5
Несигурна икономическа среда % 59.5
Други % 23.0
Няма затруднения % 6.4
НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА -
М. АПРИЛ 2022 ГОДИНА
Тримесечни данни
Наименование на показателите    
Осигуреност на производството с поръчки брой месеци 5.1
Средно натоварване на мощностите в промишлеността % 76.3
Излишък от мощности в промишлеността баланс -1.0
Приток на нови поръчки през последните три месеца баланс 4.8
Очаквания за износа през следващите три месеца баланс 6.2
Конкурентна позиция на вътрешния пазар баланс -3.9
Конкурентна позиция на пазара в страните от ЕС баланс -3.9
Конкурентна позиция на пазара извън страните от ЕС баланс -4.8
29.04.2022