Премини към основното съдържание

Наблюдение на бизнес тенденциите в строителството (КИД - 2008)

Динамичен ред: STR_KID.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО -
М. АПРИЛ 2022 ГОДИНА
Mесечни данни
Наименование на показателите    
Настоящо бизнес състояние баланс 12.3
Настояща строителна активност баланс -9.6
Ниво на поръчките баланс -27.5
Брой клиенти със закъснения в плащанията през последните месеци баланс 21.5
Очаквано бизнес състояние през следващите шест месеца баланс 19.7
Очаквана строителна активност през следващите три месеца баланс 15.1
Очаквания за продажните цени през следващите три месеца баланс 49.3
Очаквания за движението на персонала през следващите три месеца баланс 3.2
Бизнес климат в строителството % 15.9
Показател на доверие в строителството % -12.2
Фактори, затрудняващи дейността на предприятията:
Недостатъчно търсене % 18.2
Неблагоприятни климатични условия % 13.5
Недостиг на работна сила % 45.5
Недостиг на материали и/или оборудване % 22.1
Финансови проблеми % 19.3
Конкуренция в бранша % 20.0
Цени на материалите % 62.2
Несигурна икономическа среда % 66.9
Други % 17.9
Без затруднения % 4.2
НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО -
М. АПРИЛ 2022 ГОДИНА
Tримесечни данни
Наименование на показателите    
Очаквания за нови поръчки през следващите шест месеца баланс 16.2
Осигуреност на производството с поръчки брой месеци 5.5
29.04.2022