Дейност на местата за настаняван в област Пловдив през септември 2019 година

През септември 2019 г. в областта са функционирали 215 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.2 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.0%, а леглата в тях – с 6.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 103.8 хил., или с 8.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 68.6 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 35.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.3% от нощувките на чужденци и 39.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.1 и 31.8%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 г. е 15, а новопостроените жилища в тях са 52

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 52 жилищни сгради със 122 жилища в тях и 17 233 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 32 други сгради с 12 506 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 13.0%, броят на жилищата в тях с – 43.5%, а общата им застроена площ бележи ръст от 9.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 60.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с над три пъти.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 20.9%, броят на жилищата в тях – със 154.2%, а разгънатата им застроена площ – със 132.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 39.1%, а разгънатата им застроена площ – с над четири пъти.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Перник е започнал строежът на 45 жилищни сгради със 115 жилища в тях и с 16 321 кв. м обща застроена площ, и 11 други сгради с 3 005 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 99 жилищни сгради с 646 жилища в тях и със 71 255 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 37 други сгради с 44 043 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 41 жилища в тях и с 4 563 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 5 210 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 39 жилища в тях и 4 720 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 26 други сгради с 10 405 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради с 1 385 жилища в тях и 167 502 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 4 248 кв. м РЗП и на 69 други сгради с 60 282 кв. м РЗП.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 44 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 15 810 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 38 други сгради с 16 884 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 69.2%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 21.6 и 25.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 22.6%, а при общата им застроена площ – с 49.0%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Добрич са регистрирани 137 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 168, а на загиналите – 21 души. Делът на пътнотранспортните произшествия, на ранените и на загиналите от общия брой за страната е съответно 2.0, 2.0 и 3.4%. В сравнение с 2017 г нарастват както пътнотранспортните произшествия, така и броят на ранените лица в областта съответно с 2.2 и 3.1%, докато броят на загиналите намалява с 4.5%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2018 г., област Добрич се нарежда на 16-то място сред областите в страната.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 187 жилищни сгради с 859 жилища в тях и със 109 900 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 89 други сгради със 121 771 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 28.9%, жилищата в тях – с 32.8%, а общата им застроена площ – с 26.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 28.8%, но тяхната РЗП нараства с 35.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад с 21.8%, жилищата в тях – с 38.6%, а разгънатата им застроена площ – с 39.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 36.0%, а тяхната РЗП – с 11.4%.