Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2020 година

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Хасково функционират 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 785, а на леглата – 1 466. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 14.7%, а леглата в тях – с 6.1%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г. е 8 329 и намаляват с 32.7% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 40.1%, а в местата за настаняване с 3 звезди – с 19.6%. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди броят на нощувките също намалява с 39.1% спрямо август 2019 г. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Гърция – 41.4%, следвани от Литва – 21.7%, Турция – 12.6% и Румъния – 7.8%.

Започна набиране на преброители за Преброяване 2021

Започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на НСИ, страницата на Преброяване 2021, рубрика „Преброяване 2021“, „Как да стана преброител“

(https://census2021.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-2021#tab3) и от сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около
6 000 контрольори за цялата страна и над 850 преброители и над 200 контрольори за област Пазарджик, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора с поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат и комуникативни.

Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8.00 до 20.00 часа, включително в събота и неделя. Това е времето, през което ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200 – 250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2020 година

През август 2020 г. в област Кърджали са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 692, а на леглата – 1 410. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 41.2%, а на леглата в тях – с 29.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г. е 13 722 и нараства с 37.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства със 71.5%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 2.3%.

През август 2020 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 47.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 52.2 и 67.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 73.0% от всички реализирани нощувки, следвани от Германия – 8.8%, Гърция – 2.4% и Нидерландия – 2.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2020 г. в област Кърджали са 7 391 и се увеличават с 20.0% в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 92.9% са българи, като по-голямата част от тях (62.9%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 523, като 50.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2020 година

През август 2020 г. в област Пазарджик са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 934, а на леглата – 4 314. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 14.3%, а на леглата в тях – с 4.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г. е 75 355, или с 8.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5.

През август 2020 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 95.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.3 и 18.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Франция – 11.84%, следвани от Обединеното кралство – 8.5% и Германия – 8.1%. Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2020 г. в област Пазарджик се увеличават с 1.9% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 26 407. От всички пренощували лица 98.4% са българи, като по-голямата част от тях (78.3%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 435 като 93.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 43.6 хил., от които 23.1 хил. са мъже, а 20.5 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица намалява с 10.3%, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. – с 4.8%.

През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 42.6 хил., като 22.3 хил. от тях са мъже, а 20.3 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. с 9.2%, а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г.  – с 2.5%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.3%, съответно 66.8% за мъжете и 63.6% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. този коефициент намалява с 6.0 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. – нараства с 0.7 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2020 година

През август 2020 г. в областта са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.9 хиляди. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.8%, а леглата в тях – с 5.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 102.4 хил., или с 18.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 93.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 9.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.0% от нощувките на чужденци и 28.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 13.0 и 36.0%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Смолян през 2019 година

През 2019 г. в област Смолян са регистрирани 325 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 18.5%. ПТП с пострадали са 75, вследствие на тях леко ранени са 87 души, тежко ранени – 19, а 4 лица са загинали. В сравнение с 2018 г. броят на ПТП с пострадали намалява с 13.8%, леко ранените – с 3.3%, а тежко ранените лица – с 20.8%. Броят на загиналите намалява с 20.0% (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 25-то място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2019 г. са регистрирани  извън границите на населените места – 39 на брой, или 52.0% от всички произшествия с пострадали в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 51 или 48.1%. Пострадалите пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36.8 и 14.2%. Има и един ранен работник на пътя.

33 от ранените водачи са управлявали лек автомобил, 4 – товарен автомобил, 2 – влекач с полуремарке, 8 – мотоциклет, 3 – велосипед и 1 – друго МПС. Загинали са двама водачи, управлявали лек автомобил.

В сравнение с предходната година, през 2019 г. намалява броя на ранените деца и младежи до 17 навършени години – 17 лица. Най-голям е броят на ранените на възраст между 15 и 17 навършени години – 10 или 58.8% от всички ранени деца и младежи в областта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Кърджали са функционирали 43 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 662, а на леглата – 1 314. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 22.9%, а леглата в тях – с 18.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 г. е 9 869 и се увеличава със 7.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 37.9%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 24.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 51.0%, следвани от Румъния – 11.2%, Република Северна Македония – 9.7% и Нидерландия – 6.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2020 г. в област Кърджали са 5 287 и намаляват с 11.3% в сравнение със същия месец на 2019 г. От всички пренощували лица 93.8% са българи, като по-голямата част от тях (58.9%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 330, като 52.1% от тях също са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2020 година

През юли 2020 г. в областта са функционирали 212 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.5 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.2%, а леглата в тях – с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 70.8 хил., или с 39.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 65.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 5.8 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.3% от нощувките на чужденци и 27.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 12.6 и 39.3%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 95.6 хил., от които 53.7 хил. са мъже, а 41.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.0%, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. намалението е с 8.3%. Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2020 г. е 49.8% (при 52.0% за страната), съответно 57.8% за мъжете и 42.4% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на четиринадесето място сред областите в страната.

През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 93.5 хил., като 52.5 хил. от тях са мъже, а 41.0 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. с 5.6%, а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалението е с 8.4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.7% (при 67.4% за страната), съответно 73.1% за мъжете и 60.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. този коефициент нараства с 3.7 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалява с 4.8 процентни пункта.