Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2024 г. се увеличават с 3.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат до 16.3 хиляди.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2,7% (до 7.4 хил.), а в частния сектор увеличението е с 3.9% (до 8.9 хиляди).

Дейност на местата за настаняване в област Видин през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Видин са функционирали 24 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 490, а на леглата – 914. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) е с 2 по-малко.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през февруари 2024 г., е 3 867 или със 7.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. В сравнение с месец януари 2024 г. се наблюдава увеличение на реализираните нощувки с 37.1%, като тези от чужди граждани се увеличават с 6.0%, а тези от български граждани се увеличават – с 42.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2023 г. намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2023 г., като достигат до 15.8 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1,8% (до 7.2 хил.), а в частния сектор намаляват 2.7% (до 8.6 хиляди).
В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са без изменение спрямо същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 6.4%, а в частния сектор намаляват с 4.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Видин са функционирали 31 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 535, а на леглата – 1 005. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) е без изменение.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2023 г. намаляват с 0.4% спрямо края на юни 2023 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се запазват без промяна(7.1 хил.), а в частния сектор намаляват 0.6% (до 8.8 хиляди).
В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 2.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор намалението е с 0.4%., а в частния сектор намаляват с 3.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Видин са функционирали 32 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 545, а на леглата – 1 046. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 14.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2023 г., е 9 623 или с 13.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. В сравнение с месец юни 2023 г. се наблюдава увеличение на реализираните нощувки с 48.2%, както на тези от чужди граждани – със 75.4%, така и на тези от български граждани – с 42.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през второ тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на март 2023 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.1% (до 7.1 хил.), а в частния сектор намаляват 1.4% (до 8.9 хиляди).
В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 1.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2023 г. се увеличават с 0.9% спрямо края на декември 2022 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.4% (до 6.9 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.3% (до 9.0 хиляди).
В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 1.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 5.7%., а в частния сектор намаляват с 1.9%.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2022 година

Населението на област Видин към 31.12.2022 година е 72 754 души, което представлява 1.1% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място. В сравнение с 2021 г. населението намалява с 1 483 души, или с 2.0%.
В област Видин мъжете са 34 935 (48.0%), а жените – 37 819 (52.0%), или на 1000 мъже се падат 1 083 жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2022 г. намалявам с 3.0% спрямо края на септември 2022 г., като достигат до 15.8 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 4.7% (до 6.8 хил.), а в частния сектор намаляват 1.6% (до 9.0 хиляди).