Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2021 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на декември 2020 г., като достигат до 15.4 хиляди.

 Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор  намаляват с 0.9% (до 6.6 хил.), а в частния сектор увеличението е с 3.3% (до 8.9 хиляди).

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 1.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 3.2%., а в частния сектор намалението е с 0.1%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2.4% до 987 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1253 лв., а за частния – 793 лева.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за  Видинска област нараства с 12.9% (фиг. 1).

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2020 г. намаляват с 2.5% спрямо края на септември 2020 г., като достигат до 15.2 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.7% (до 6.6 хил.), а в частния сектор намалението е с 2.3% (до 8.6 хиляди).

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 4.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор намалението е с 0.7%., а в частния сектор намалението е с 6.5%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 2.0% до 964 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1165 лв., а за частния – 810 лева.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ВИДИН

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2020 г. се увеличават с 3.6% спрямо края на юни 2020 г., като достигат до 15.6 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.5% (до 6.8 хил.), а в частния сектор увеличението е с 2.8% (до 8.8 хиляди).
В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 4.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 2.8%., а в частния сектор намалението е с 9.4%.
През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 3.2% до 945 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1096 лв., а за частния – 828 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2020 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2020 г. намаляват с 1.2% спрямо края на март 2020 г., като достигат до 15.0 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.3% (до 6.5 хил.), а в частния сектор намаляват с 3.7% (до 8.6 хиляди).

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 8.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 1.0%., а в частния сектор намалението е с 14.1%.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 4.8% до 916 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1090 лв., а за частния – 783 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2020 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2020 г. намаляват с 3.9% спрямо края на декември 2019 г., като достигат до 15.3 хиляди.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2019 година

Населението на област Видин към 31.12.2019 година е 82 835 души, което представлява 1.2% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място. В сравнение с 2018 г. населението намалява с 2 030 души, или с 2.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2019 г. намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.8% (до 6.7 хил.), а в частния сектор намаляват с 5.4% (до 9.2 хиляди).

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 16.3 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година в област Видин

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Видин е 27.4 хил., от които 14.6 хил. са мъже, а 12.8 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.9%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2019 г. се увеличават с 0.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат до 16.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.7% (до 6.6 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.4% (до 10.0 хиляди).