Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2024 г. нарастват с 0.2 хил., или с 0.6% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 31.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 2.6% (до 10.4 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.4% и достигат до 20.7 хиляди.

В края на март 2024 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.1%. В сравнение с края на март 2023 г. наетите в обществения сектор нарастват с 6.6% (или с 0.6 хил.), докато в частния сектор намаляват с 3.1% (или с 0.6 хил.).

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 3.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. и достига 1 655 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 841 лв., а за частния –
1 565 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали нараства с 19.7% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Кърджали са функционирали 59 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 995, а на леглата – 2 028. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.9%, а на леглата в тях с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2024 г. е 4 749 и намалява с 19.0% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 24.0%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 5.3%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2022 г. възлизат на 418.2 млн. евро, което е с 1.2% повече в сравнение с 2021 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.4%, съответно 11.1% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2022 г. в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 10.5 млн. евро, или 2.5% от общият обем на направените ПЧИ в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2023 г. нарастват с 0.1 хил., или с 0.2% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 31.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 0.2% (до 20.8 хиляди) и в обществения сектор – също с 0.2% и достигат до 10.2 хиляди.

В края на декември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение остава без изменение. В сравнение с края на декември 2022 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 6.2% (или с 0.6 хил.), докато в частния сектор намаляват с 2.8% (или с 0.6 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 4.3% спрямо третото тримесечие на 2023 г. и достига 1 600 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 899 лв., а за частния – 1 457 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 15.9% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в област Кърджали са функционирали 73 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 151, а на леглата – 2 377. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 15.9%, а на леглата в тях със 17.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2023 г. е 6 207 и намалява с 10.8% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 21.8%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди нараства с 27.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Кърджали са функционирали 75 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 169, а на леглата – 2 432. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.1%, а на леглата в тях също със 7.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2023 г. е 8 596 и намалява с 8.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 16.5%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди нараства с 12.2%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на септември 2023 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 1.3% (до 20.8 хиляди), докато в обществения сектор имаме увеличение с 1.8% и достигат до 10.1 хиляди.

В края на септември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.4%. В сравнение с края на септември 2022 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 4.5% (или с 0.4 хил.), а в частния сектор намаляват с 2.7% (или с 0.6 хил.).

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 5.8% спрямо второто тримесечие на 2023 г. и достига 1 534 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 805 лв., а за частния – 1 408 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2023 година

През август 2023 г. в област Кърджали са функционирали 86 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 261, а на леглата – 2 619. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 13.2%, а на леглата в тях – с 12.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2023 г. е 17 022 и намалява с 14.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 21.7%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди нараства с 3.4%.

През август 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 39.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 60.6 и 65.48%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 45.8% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 17.8%, Гърция – 5.8%, Германия – 5.0% и Литва – 3.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Кърджали са функционирали 88 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 278, а на леглата – 2 687. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 20.5%, а леглата в тях – с 18.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2023 г. е 15 488 и намалява със 7.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 15.8%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди нараства с 11.4%.

През юли 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 44.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 55.5% и 62.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Кърджали са функционирали 82 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 221, а на леглата – 2 517. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 17.1%, а на леглата в тях – с 14.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2023 г. е 12 656 и се увеличава с 0.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 1.9%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 0.7%.