Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2022 година

През месец февруари 2022 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2022 година

По данни на Националния статистически институт през февруари 2022 г. на територията на област Сливен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2022 година в област Стара Загора

В област Стара Загора ще бъдат анкетирани 204 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете: Гълъбово, Казанлък, Крън, Раднево, Стара Загора и Чирпан, както и в селата: Александрово, Бузовград, Горно Черковище, Зетьово, Манолово, Оряховица, Паничерево, Сърнево, Тулово и Хрищени.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2022 година в област Сливен

В област Сливен ще бъдат анкетирани 132 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Сливен, Нова Загора, Кермен, Шивачево, както и в селата: Желю войвода, Чинтулово, Стара река, Любенова махала, Радево, Кипилово.

Изследване на доходите и условията на живот в област Ямбол през 2022 година

В област Ямбол изследването ще се проведе в градовете: Елхово, Стралджа и Ямбол, както и в селата: Атолово, Безмер, Генерал Инзово, Изгрев, Калчево, Каравелово, Кукорево, Лесово, Малък манастир, Меден кладенец, Победа, Поляна, Скалица, Търнава и Ханово.

Изследване на доходите и условията на живот в област Стара Загора през 2022 година

В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете: Гурково, Гълъбово, Казанлък, Крън, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан и Шипка, както и в селата: Априлово, Братя Даскалови, Ветрен, Винарово, Горно Ново село, Горно Сахране,
Горно Черковище, Еленино, Енина, Загоре, Зимница, Ковачево, Конаре, Манолово, Могила, Мъдрец, Ново село, Осетеново, Подслон, Полски градец, Преславен, Пъстрен, Разделна, Розово, Свобода, Старозагорски бани, Сърнево, Трънково, Хан Аспарухово, Черганово, Шейново и Юлиево.

Изследване на наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Котел, Сливен и Нова Загора, както и в селата: Злати войвода, Загорци, Кортен, Филаретово и Желю войвода.

Изследване на наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

В Старозагорска област изследването ще се проведе в 13 населени места: гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Крън, гр. Мъглиж, гр. Раднево, гр. Чирпан и селата Горно Черковище, Зимница, Мусачево, Стрелец, Сърневец, Тъжа и Хан Аспарухово.