Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. е 13, с 64 новопостроени жилища в тях.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 150.5 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 71.7 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 78.5 хил., от които 44.2 хил. са мъже, а 34.2 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на март 2019 се увеличава с 1.5% и към края на юни 2019 г. техният брой е 40.4 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.7 хил., от които 27.1 хил. са мъже, а 19.5 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юни 2019 година

По данни на Националния статистически институт през юни 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2019 г. намаляват с 1.0% спрямо края на март 2019 г., като достигат 102.1 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2019 г. се увеличават с 15.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат до 131.6 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2019 г. е 21 и спрямо съответното тримесечие на 2018 се увеличава с 31.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.