Основни данни за културата в област Стара Загора през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Жилищен фонд в област Ямбол към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни сгради, като спрямо 2020 г. броят им се увеличава с 13.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през април 2022 година

Към 31.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Основни данни за културата в област Ямбол през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Основни данни за културата в област Бургас през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 101.3 хил. фондови единици и в сравнение с 2020 г. техният брой намалява с 2.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2022 година

През април 2022 г. в област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Ямбол през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 72.3 години, като спрямо предходния период ( 2018 – 2020 г.).

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през април 2022 година

През април 2022 г. в област Бургас са функционирали 107 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.5 хил. жилищни сгради, като спрямо 2020 г. броят им се увеличава със 176.

Жилищен фонд в област Сливен към 31.12.2021 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2021 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 258 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната.