Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и броят на новопостроените жилища в тях в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 г. е 9.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през март 2024 година

През март 2024 г. в област Бургас са функционирали 81 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 3.1 хил. стаи и 6.6 хил. легла в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2024 година

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2024 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради със 77 жилища в тях и с 13 922 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 21 други сгради с 4 484 кв. м РЗП.

Население и демографски процеси в област Бургас през 2023 година

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 188 114 души, а най-малък е гр. Китен – 997 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 3 155, а най-малко е с. Звезда (община Руен) – 1 човек.

Областният управител на област Ямбол връчи благодарствени писма на ученици от област Ямбол

На 15 май 2023 г., в сградата на Областна администрация Ямбол, ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на благодарствени писма на учениците от Езикова гимназия (ЕГ) „Васил Карагьозов“ и Професионална гимназия по икономика (ПГИ) „Георги Стойков Раковски“ – гр. Ямбол, участвали в ежегодното статистическо съзтезание, организирано от Националния статистически институт на територията на Република България, а именно: „Европейска олимпиада по статистика за ученици 2023 – 2024“.

Детски ясли в област Стара Загора през 2023 година

Към края на 2023 г. в област Стара Загора функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1701 места в тях (табл. 1) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли намалява с 8.

Грамоти за учениците от област Сливен за участие в Националния кръг на седмата Европейска олимпиада по статистика

На 15 май 2024 г. в сградата на Областна администрация Сливен ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти на учениците от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен, Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Сливен и Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, взели участие в Седмата Европейска олимпиада по статистика В надпреварата активно се включиха 22 младежи, както и 6 техни преподаватели – ментори на отборите.

Областният управител на област Бургас връчи благодарствени писма на участници в статистически състезания

На 14 май 2024 г., в сградата на Областна администрация Бургас, ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на благодарствени писма на участници в статистически съзтезания, организирани от Националния статистически институт на територията на Република България, а именно: „Европейска олимпиада по статистика за ученици 2024“, „Дейтатон 2023“, „Дейтатон 2024“ и „Конкурс за статистическо есе“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 28 жилища в тях и 3 418 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 13 други сгради с 6 071 кв. м РЗП.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2024 г. е 89, а новопостроените жилища в тях са 597.