Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2020 година

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 721 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2020 година

През август 2020 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2020 година

По данни на Националния статистически институт през август 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2020 година

През август 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Бургас са регистрирани 436 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 551, а на загиналите – 29 души.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Сливен са регистрирани 132 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 164, а на загиналите – 19 души.

Инициатива „Засаждане на статистическа гора“

На 6 октомври 2020 г. в парк „Артилерийски“ в гр. Стара Загора служителите на отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при ТСБ – Югоизток засадиха 20 дръвчета „Хималайски кедър“ (Cedrus deodara).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 17, а на ранените – 70 души.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2020 година

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 700 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.