Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.9% спрямо края на март 2023 г., като достигат 99.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 65 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Сливен са функционирали 54 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 915 стаи и 1 872 легла в тях.

Статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни пред погледа на учениците“

По повод Деня на европейската статистика – 20 октомври, Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен“ и Регионален инспекторат по образование, гр. Сливен, организират статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни – през погледа на учениците“.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Бургас са функционирали 1 007 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 58.5 хил. стаи и 140.8 хил. легла в тях.

Образование в област Стара Загора през учебната 2022/2023 година

  • През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 9 952 деца;
  • През 2022 г. основно образование са завършили 3 042 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 821 и 710 ученици;
  • Записаните в различните степени на висшето образование (професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър) за академичната 2022/2023 година са 5 560;
  • Към 31.12.2022 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Стара Загора се обучават 101 лица.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Сливен са регистрирани 138 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 162, а на загиналите – 21 души.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 53 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 7, а на ранените – 55 души.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Бургас са регистрирани 445 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 556, а на загиналите – 32 души.