Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2019 година

През 2019 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 570 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 443 – с условно осъждане, за 39 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 199 – с освобождаване от наказание.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 628 извършени престъпления. Делата за 616 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 682 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 16 с прекратяване, и за 288 – с освобождаване от наказание.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. в област Ямбол са приключили делата за 728 извършени престъпления. Делата за 267 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 338 – с условно осъждане, за 20 – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 96 – с освобождаване от наказание.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 663 извършени престъпления, което е с 4.9% по-малко в сравнение с 2018 г., когато те са били 1 748.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2020 година

През май 2020 г. в област Ямбол са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Започва предварителен обход на област Бургас за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Регистраторите в област Бургас са 75, като броят им за община Айтос e 6, за община Бургас -12, за община Камено – 4, за община Карнобат – 7, за община Малко Търново – 3, за община Несебър – 9, за община Поморие – 4, за община Приморско – 3, за община Руен – 7, за община Созопол – 4, за община Средец – 5, за община Сунгурларе – 6 и за община Царево – 5.

Започва предварителен обход на област Стара Загора за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

В област Стара Загора предварителният обход ще бъде извършен от 99 регистратора, разпределени по общини както следва: община Братя Даскалови – 10, община Гурково – 5, община Гълъбово – 4, община Казанлък – 15, община Мъглиж – 6, община Николаево – 5, община Опан – 13, община Павел баня – 5, община Раднево – 10, община Стара Загора – 20 и община Чирпан – 6.

Започва предварителен обход на област Ямбол за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Регистраторите в област Ямбол са 58, като броят им за община Болярово е 4, за община Елхово – 11, за община Стралджа – 7, за община Тунджа – 25 и за община Ямбол – 11.

Започва предварителен обход на област Сливен за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Регистраторите в област Сливен са 52, като броят им за община Котел е 10, за община Нова Загора – 12, за община Сливен – 26 и за община Твърдица – 4.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2020 година

По данни на Националния статистически институт през май 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 38 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.