Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2021 година

През май 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2021 година

През май 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2021 година

По данни на Националния статистически институт през май 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2021 година

През май 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 184 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. в област Бургас годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 003 лв. и нараства с 17.7% спрямо 2019 година.

Издателска дейност в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. в област Ямбол са издадени 28 книги с тираж 4 840 бр. и 7 брошури с тираж 1 200 броя.

Издателска дейност в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. в област Сливен са издадени 18 книги с тираж 1.5 хил. бр. и 5 брошури с тираж 0.5 хил. броя.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 19 с 2 928 легла, като 17 от тях са болници с 2 640 легла.

Издателска дейност в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 година в област Стара Загора са издадени:

  • 157 книги с годишен тираж 22.8 хиляди;
  • 22 брошури с годишен тираж 2.3 хиляди;
  • 10 регионални вестника с годишен тираж 852 хил. и еднократен тираж 16 хиляди.

Издателска дейност в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. в област Бургас са издадени 260 книги с тираж 140.4 хил. бр. и 22 брошури с тираж 7.4 хил. броя.