Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. в област Сливен са родени 2 171 деца, от които живородените са 2 144 или 98.8%. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 147 деца, или с 6.4%. От всички живородени през 2020 г. 1 084 са момчета, а 1 060 са момичета. Брачните раждания са 577, а извънбрачните са 1 594 или 73.4% от всички родени.

ТСБ-Югоизток, ОСИ-Сливен започна статистическо проучване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата на територията на областта

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Сливен, Нова Загора, Кермен и Твърдица, както и в селата: Ябланово, Струпец, Злати войвода, Крушаре, Сборище и Стоил войвода.

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 792 родени деца, като от тях 2 773 (99.3%) са живородени.                                                                                                                                                                                 Броят на умрелите лица през 2020 г. в област Стара Загора е 5 935 души, а коефициентът на обща смъртност – 19.0‰.

Основни характеристики на населението в област Бургас през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Бургас е 409 750 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 485 души или с 0.1%.

Основни характеристики на населението в област Сливен през 2020 година

Населението на област Сливен към 31.12.2020 г. е 182 551 души или 2.6 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (212 729 души) и преди Шумен (171 781 души).

Основни характеристики на населението в област Ямбол през 2020 година

Населението на област Ямбол към 31 декември 2020 г. е 116 486 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (116 619 души) и пред област Търговище (110 027 души). В сравнение с 2019 г. населението на област Ямбол намалява с 849 души, или с 0.7%.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Стара Загора през 2020 година

Към 31.12.2020 г. населението на област Стара Загора е 311 400 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (409 750) и преди област Благоевград (301 138). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 996 души, или с 0.6%.

Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 355 юридически брака – със 167 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.0‰.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2021 година

По данни на Националния статистически институт през февруари 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.