Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2019 година

През август 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 373, а на леглата – 682.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Сливен са регистрирани 115 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 132, а на загиналите – 27 души.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Бургас са регистрирани 422 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 556, а на загиналите – 33 души.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 62 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 74, а на загиналите – 16 души.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Бургас са функционирали 940 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2019 година

По данни на Националния статистически институт през юли 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 195.1 хил., от които 102.7 хил. са мъже и 92.4 хил. са жени.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. е 13, с 64 новопостроени жилища в тях.