Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2019 г. намаляват с 9.8% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 118.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Бургас са функционирали 659 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 994, а на леглата – 3 756.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2019 г. е 76, а новопостроените жилища в тях са 764.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2019 г. е 19 и спрямо съответното тримесечие на 2018 г. се увеличават със 72.7%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 г. е 8, с 20 новопостроени жилища в тях.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 803 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 30 други сгради с 13 333 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 86 жилищни сгради с 248 жилища в тях и 29 680 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 146 други сгради с 36 507 кв. м РЗП.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 г. е 15, а новопостроените жилища в тях са 52