Жилищен фонд в област Ямбол към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни сгради, като спрямо 2020 г. броят им се увеличава с 13.

Основни данни за културата в област Ямбол през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Ямбол през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 72.3 години, като спрямо предходния период ( 2018 – 2020 г.).

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2022 г. е 9, а новопостроените жилища в тях са 27.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 16 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 118 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 25 други сгради с 24 629 кв. м РЗП.

Детски ясли в област Ямбол през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 588 места в тях.

Заместник областният управител на област Ямбол връчи грамоти на ученици от област Ямбол

На 27 май 2022 г. в сградата на Областна администрация Ямбол ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти на учениците от Езикова гимназия (ЕГ) „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол, класирали се на втория етап от Националния кръг на петата Европейска олимпиада по статистика в категория А (ученици X – XII клас) и категория Б (ученици VIII – IX клас) през 2022 година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2022 г. са 27.8 хиляди.

Образование в област Ямбол през учебната 2021/2022 година

Към 1.12.2021 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор. В тях са записани 3 571 деца, от които 1 831, или 51.3% са момчета. Броят на детските групи е 155.

Към 1.12.2021 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища. Броят на учениците в общообразователните училища е 9 660.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2022 година

През месец март 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 386, а на леглата – 702.