Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2021 година

През май 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издателска дейност в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. в област Ямбол са издадени 28 книги с тираж 4 840 бр. и 7 брошури с тираж 1 200 броя.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 892 лв., което е с 3.3% повече в сравнение с 2019 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през април 2021 година

През месец април 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Ямбол към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни сгради, като спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 21.

Основни данни за културата в област Ямбол през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“ при ТСБ-Югоизток връчи грамоти и поздравителни адреси на ученици от област Ямбол

На 8 юни 2021 г. отдел „Статистически изследвания – Ямбол“ при ТСБ – Югоизток награди ученици от Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол, класирали се на втория етап от националния кръг на четвъртата Европейска олимпиада по статистика. Тържеството се проведе в сградата на Областна администрация Ямбол.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Ямбол през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2018 – 2020 г. е 73.1 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) намалява с 0.7 години, или с 0.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 42.8 хил., от които 25.2 хил. са мъже, а 17.6 хил. са жени.