Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и броят на новопостроените жилища в тях в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 г. е 9.

Областният управител на област Ямбол връчи благодарствени писма на ученици от област Ямбол

На 15 май 2023 г., в сградата на Областна администрация Ямбол, ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на благодарствени писма на учениците от Езикова гимназия (ЕГ) „Васил Карагьозов“ и Професионална гимназия по икономика (ПГИ) „Георги Стойков Раковски“ – гр. Ямбол, участвали в ежегодното статистическо съзтезание, организирано от Националния статистически институт на територията на Република България, а именно: „Европейска олимпиада по статистика за ученици 2023 – 2024“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 28 жилища в тях и 3 418 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 13 други сгради с 6 071 кв. м РЗП.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ямбол през 2023 година

През 2023 г. в област Ямбол на отчет в детските педагогически стаи са водени 236 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.

Индикатори за бедност и социално включване в област Ямбол през 2023 година

През 2023 г. в област Ямбол линията на бедност е 505.25 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 10.7% от населението на областта.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2024 година

През месец февруари 2024 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2024 година в област Ямбол

В област Ямбол ще бъдат анкетирани 84 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Ямбол изследването ще се проведе в град Ямбол, както и в селата: Бояново, Джинот, Тенево и Шарково.

Изследване на доходите и условията на живот в област Ямбол през 2024 година

В област Ямбол изследването ще се проведе в градовете: Елхово, Стралджа и Ямбол, както и в селата: Атолово, Безмер, Бояджик, Бояново, Генерал Инзово, Изгрев, Калчево, Каравелово, Козарево, Крумово, Кукорево, Лесово, Малък манастир, Меден кладенец, Овчи кладенец, Поляна, Роза, Скалица и Ханово.

Изследване на наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

В Ямболка област изследването ще се проведе в 6 населени места: гр. Болярово, гр. Елхово, гр. Ямбол и селата Бояново, Окоп и Чарган.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2023 година

През 2023 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 46.3 хил. души.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2023 г. са 42.8 хил. души.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 3.5 хил. души.

През 2023 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 15.9 хил., от които 6.4 хил. са мъже и 9.6 хил. са жени.