Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 г. е 15, а новопостроените жилища в тях са 52

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 39 жилища в тях и 4 720 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 26 други сгради с 10 405 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2019 година

През август 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 373, а на леглата – 682.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 62 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 74, а на загиналите – 16 души.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.7 хил., от които 27.1 хил. са мъже, а 19.5 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2019 г. са 27.9 хиляди. Спрямо края на март 2019 г. наетите лица намаляват с 2.0%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 11.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 г. е 6, а новопостроените жилища в тях са 8.