Основни характеристики на населението в област Ямбол през 2020 година

Населението на област Ямбол към 31 декември 2020 г. е 116 486 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (116 619 души) и пред област Търговище (110 027 души). В сравнение с 2019 г. населението на област Ямбол намалява с 849 души, или с 0.7%.

Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 355 юридически брака – със 167 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.0‰.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2021 година

През месец февруари 2021 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 340, а на леглата – 615. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.7%, а на леглата в тях – с 15.8%.

ТСБ-Югоизток, ОСИ-Ямбол започна статистическо проучване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата на територията на областта

В област Ямбол ще бъдат анкетирани 90 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Ямбол изследването ще се проведе в градовете: Елхово, Стралджа и Ямбол, както и в селата: Безмер, Богорово, Голямо Крушево, Гълъбинци, Завой и Зимница.

Изследване на доходите и условията на живот през 2021 г. в област Ямбол

В област Ямбол изследването ще се проведе в градовете: Елхово, Стралджа и Ямбол, както и в селата: Атолово, Безмер, Генерал Инзово, Голям манастир, Изгрев, Калчево, Каравелово, Кукорево, Лесово, Малък манастир, Победа, Поляна, Попово, Скалица, Търнава и Ханово.

ТСБ-Югоизток, отдел Статистически изследвания – Ямбол чрез НСИ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

В Ямболска област изследването ще се проведе в 6 населени места:, гр. Елхово, гр. Ямбол и селата Бояново, Кукорево, Симеоново и Ханово.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 48.2 хил. души.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през януари 2021 година

През месец януари 2021 г. в област Ямбол са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 43.8 хил., като 25.2 хил. са мъже и 18.6 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2020 г. са 27.8 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 0.2%.