Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 76.0% от домакинствата в област Стара Загора, при 78.9% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 1.9 процентни пункта спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 141.2 хил., от които 74.5 хил. са мъже и 66.7 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2020 г. нарастват с 0.2% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 97.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2020 година

През септември 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 г. е 27, с 56 новопостроени жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 76 жилищни сгради с 289 жилища в тях и 34 431 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 124 други сгради с 30 334 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2020 година

През август 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Инициатива „Засаждане на статистическа гора“

На 6 октомври 2020 г. в парк „Артилерийски“ в гр. Стара Загора служителите на отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при ТСБ – Югоизток засадиха 20 дръвчета „Хималайски кедър“ (Cedrus deodara).

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.