Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2020 година

През август 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Инициатива „Засаждане на статистическа гора“

На 6 октомври 2020 г. в парк „Артилерийски“ в гр. Стара Загора служителите на отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при ТСБ – Югоизток засадиха 20 дръвчета „Хималайски кедър“ (Cedrus deodara).

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 144.8 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 71.3 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2020 г. намаляват с 1.4% спрямо края на март 2020 г., като достигат 97.5 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2020 година

През юни 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 г. е 28, със 146 новопостроени жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 56 жилищни сгради със 188 жилища в тях и 24 517 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 100 други сгради с 29 173 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 628 извършени престъпления. Делата за 616 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 682 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 16 с прекратяване, и за 288 – с освобождаване от наказание.

Започва предварителен обход на област Стара Загора за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

В област Стара Загора предварителният обход ще бъде извършен от 99 регистратора, разпределени по общини както следва: община Братя Даскалови – 10, община Гурково – 5, община Гълъбово – 4, община Казанлък – 15, община Мъглиж – 6, община Николаево – 5, община Опан – 13, община Павел баня – 5, община Раднево – 10, община Стара Загора – 20 и община Чирпан – 6.