Основни данни за културата в област Стара Загора през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през април 2022 година

Към 31.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Жилищен фонд в област Стара Загора към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 744 жилищни сгради или с 60 повече в сравнение с 2020 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 150.9 хил., от които 81.0 хил. са мъже и 69.9 хил. са жени.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 г. е 52, със 138 новопостроени жилища в тях. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 22 повече, или със 73.3%, а жилищата в тях нарастват със 17, или с 14.0%.

Детски ясли в област Стара Загора през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 670 места в тях.

Областният управител на област Стара Загора награди с грамоти ученици от област Стара Загора

На 30 май 2022 г. в сградата на Областна администрация – Стара Загора ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм (ПГЛПТ) – гр. Казанлък, класирали се на втория етап от националния кръг на Петата европейска олимпиада по статистика в категория А (ученици от X – XII клас) през 2022 година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 95.8 хиляди.

Образование в област Стара Загора през учебната 2021/2022 година

Към 1.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 77 самостоятелни детски градини с директор. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 9 943 деца, от които 5 194, или 52.2%, са момчета.

Към 01.12.2021 г. в област Стара Загора общообразователно и профилирано обучение се провежда в 99 общообразователни училища от които 7 начални, 69 основни, 1 обединено, 5 гимназии и 17 средни училища.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през март 2022 година

През март 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
2 316, а на леглата – 4 870.