Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2021 година

През май 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издателска дейност в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 година в област Стара Загора са издадени:

  • 157 книги с годишен тираж 22.8 хиляди;
  • 22 брошури с годишен тираж 2.3 хиляди;
  • 10 регионални вестника с годишен тираж 852 хил. и еднократен тираж 16 хиляди.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 386 легла, от които 12 болници с 2 206 легла.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора достига 911 лв. за един декар, което е с 4.2% повече в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през април 2021 година

През април 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Стара Загора към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 684 жилищни сгради или с 44 повече в сравнение с 2019 година.

Основни резултати за културата в област Стара Загора през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Стара Загора функционират 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при ТСБ-Югоизток връчи грамоти и поздравителни адреси на ученици от област Стара Загора

На 8 юни 2021 г. отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти и поздравителни адреси на ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – гр. Казанлък, и Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – гр. Стара Загора, класирали се на втория етап от националния кръг на четвъртата Европейска олимпиада по статистика.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г. е 27, със 118 новопостроени жилища в тях.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.0 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 68.2 хил. са жени.