Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38 673, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2019 година

По данни на Националния статистически институт през октомври 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Сливен през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2019 г. показват, че 77.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 75.1%, като за областта е отбелязан ръст от 2.0 процентни пункта спрямо предходната година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.0 хил., от които 43.8 хил. са мъже, а 32.2 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2019 намалява с 0.7% и към края на септември 2019 г. техният брой е 40.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2019 година

По данни на Националния статистически институт през септември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2019 г. е 19 и спрямо съответното тримесечие на 2018 г. се увеличават със 72.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 803 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 30 други сгради с 13 333 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2019 година

По данни на Националния статистически институт през август 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Сливен са регистрирани 115 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 132, а на загиналите – 27 души.