Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2022 година в област Сливен

В област Сливен ще бъдат анкетирани 132 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Сливен, Нова Загора, Кермен, Шивачево, както и в селата: Желю войвода, Чинтулово, Стара река, Любенова махала, Радево, Кипилово.

Хармонизирано европейско изследване „Бюджет на времето на населението“

В област Сливен изследването ще се проведе в 6 населени места: гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и селата Жълт бряг, Калояново и Караново.

Изследване на доходите и условията на живот в област Сливен през 2022 година

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Котел, Нова Загора, Сливен, Шивачево и Твърдица, както и в селата: Самуилово, Бинкос, Градец, Пъдарево, Съдиево, Камен, Бяла, Трапоклово, Събрано, Медвен, Сотиря, Горно Александрово, Езеро, Малко село, Скобелево, Загорци, Орлово, Кортен и Червенаково.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2021 година

През 2021 г. икономически активните лица в област Сливен са 78.4 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 53.2% (при 55.3% общо за страната).

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през януари 2022 година

По данни на Националния статистически институт през януари 2022 г. на територията на област Сливен са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2021 намалява с 1.5% и към края на декември 2021 г. техният брой е 35.8 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 69.7 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 28.2  хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2021 година

По данни на Националния статистически институт през декември 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 33 и спрямо съответното тримесечие на 2020 г. се увеличава с 94.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2021 година

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради със 76 жилища в тях и с 11 054 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 85 други сгради с 24 203 кв. м РЗП.