Статистика на околната среда в област Сливен през 2021 година

В края на 2021 г. за област Сливен общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 56.3 хил. лв., при 46.9 хил. лв. през 2020 година.

Жилищни сгради към 7 септември 2021 г. в област Сливен

Жилищните сгради в област Сливен към 7 септември 2021 г. са 61 881 В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 3 297, или с 5.6%.


Основни резултати от изследването на дейността на читалищата в област Сливен през 2022 година

Към 31.12.2022 г. действащите читалища на територията на област Сливен са 109, от тях 19 (17.4%) са в градовете, а 90 (82.6%) в селата.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Сливен са функционирали 54 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 915 стаи и 1 872 легла в тях.

Статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни пред погледа на учениците“

По повод Деня на европейската статистика – 20 октомври, Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен“ и Регионален инспекторат по образование, гр. Сливен, организират статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни – през погледа на учениците“.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Сливен са регистрирани 138 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 162, а на загиналите – 21 души.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 62.5 хил., от които 37.6 хил. са мъже, а 24.9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на юни 2023 г. се увеличава с 0.5 хил, или с 1.4%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 37.4 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Сливен са функционирали 51 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 887 стаи и 1 818 легла в тях.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2023 г. е 20 и спрямо съответното тримесечие на 2022 г. намалява с 28.6%.