Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2024 година

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2024 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради със 77 жилища в тях и с 13 922 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 21 други сгради с 4 484 кв. м РЗП.

Грамоти за учениците от област Сливен за участие в Националния кръг на седмата Европейска олимпиада по статистика

На 15 май 2024 г. в сградата на Областна администрация Сливен ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти на учениците от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен, Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Сливен и Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, взели участие в Седмата Европейска олимпиада по статистика В надпреварата активно се включиха 22 младежи, както и 6 техни преподаватели – ментори на отборите.

Население и демографски процеси в област Сливен през 2023 година

Най-големият град в областта е областният център град Сливен, който е с население 78 627 души, а най-малък е град Кермен – 1 449 души. Най-голямото село в областта е Тополчане с население от 3 381 души, а най-малките села са Братан и Дъбова с население от по 4 души.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Сливен през 2023 година

През 2023 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 369 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.


Индикатори за бедност и социално включване в област Сливен през 2023 година

През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната.

Детски ясли в област Сливен през 2023 година

Към края на 2023 г. в област Сливен функционират 12 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 639 места в тях и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли намалява с 25.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Сливен са функционирали 43 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 721 стаи и 1 506 легла в тях

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2024 година в област Сливен

В област Сливен ще бъдат анкетирани 120 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Сливен, Котел, Твърдица, както и в селата: Баня, Съдиево, Оризари, Самуилово, Горно Александрово и Желю войвода.

Изследване на доходите и условията на живот в област Сливен през 2024 година

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Котел, Нова Загора, Сливен, Шивачево, Твърдица и Кермен, както и в селата: Камен, Бяла, Трапоклово, Събрано, Медвен, Сотиря, Горно Александрово, Езеро, Малко село, Скобелево, Загорци, Орлово, Ябланово, Кортен, Червенаково, Мокрен, Радецки, Ичера, Ковачите, Желю войвода, Жеравна, Еленово, Блатец и Тополчане.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2023 година

През 2023 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години вобласт Сливен са 69.8 хил. души.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Сливен през 2023 г. са 63.5 хил. души.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 6.3 хил. души.

През 2023 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години 29.9 хил., от които 11.2 хил. са мъже и 18.7 хил. са жени.