Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Сливен са функционирали 54 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 915 стаи и 1 872 легла в тях.

Статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни пред погледа на учениците“

По повод Деня на европейската статистика – 20 октомври, Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен“ и Регионален инспекторат по образование, гр. Сливен, организират статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни – през погледа на учениците“.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Сливен са регистрирани 138 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 162, а на загиналите – 21 души.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 62.5 хил., от които 37.6 хил. са мъже, а 24.9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на юни 2023 г. се увеличава с 0.5 хил, или с 1.4%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 37.4 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Сливен са функционирали 51 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 887 стаи и 1 818 легла в тях.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2023 г. е 20 и спрямо съответното тримесечие на 2022 г. намалява с 28.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2023 година

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради с 30 жилища в тях и с 4 862 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 20 други сгради с 12 997 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2022 година

През 2022 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 180 извършени престъпления. Делата за 506 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 477 – с условно осъждане, за 31 – с оправдаване, за 5 – с прекратяване, и за 161 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2023 година

През май 2023 г. в област Сливен са функционирали 49 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 757 стаи и 1 555 легла в тях.