Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през първото тримесечие на 2024 година

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. е 1 707 лв., при 2 198 лв. средна за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през март 2024 година

През март 2024 г. в област Бургас са функционирали 81 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 3.1 хил. стаи и 6.6 хил. легла в тях.

Население и демографски процеси в област Бургас през 2023 година

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 188 114 души, а най-малък е гр. Китен – 997 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 3 155, а най-малко е с. Звезда (община Руен) – 1 човек.

Областният управител на област Бургас връчи благодарствени писма на участници в статистически състезания

На 14 май 2024 г., в сградата на Областна администрация Бургас, ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на благодарствени писма на участници в статистически съзтезания, организирани от Националния статистически институт на територията на Република България, а именно: „Европейска олимпиада по статистика за ученици 2024“, „Дейтатон 2023“, „Дейтатон 2024“ и „Конкурс за статистическо есе“.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2024 г. е 89, а новопостроените жилища в тях са 597.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 116 жилищни сгради с 1 032 жилища в тях и 106 244 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 51 470 кв. м РЗП.

Индикатори за бедност и социално включване в област Бургас през 2023 година

По данни от изследването, през 2023 г., в област Бургас линията на бедност е 604.71 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 17.6% от населението на областта.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2023 година

През 2023 г. в област Бургас на отчет в детските педагогически стаи са водени 346 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.


Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Бургас са функционирали 79 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 2.9 хил. стаи и 6.0 хил. легла в тях.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2024 година в област Бургас

В област Бургас ще бъдат анкетирани 294 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Черноморец и Царево, както и в селата: Александрово (община Поморие), Горица (община Поморие), Грозден (община Сунгурларе), Дебелт (община Средец), Екзарх Антимово (община Карнобат), Изворище (община Бургас), Крушевец (Созопол), Невестино (община Карнобат), Оризаре (община Несебър) и Снежа (община Руен).