Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2019 г. намаляват с 9.8% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 118.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Бургас са функционирали 659 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2019 г. е 76, а новопостроените жилища в тях са 764.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 99 жилищни сгради с 646 жилища в тях и със 71 255 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 37 други сгради с 44 043 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2019 година

През август 2019 г. в област Бургас са функционирали 960 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.3 хил., а на леглата – 131.5 хиляди.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Бургас са регистрирани 422 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 556, а на загиналите – 33 души.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Бургас са функционирали 940 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 195.1 хил., от които 102.7 хил. са мъже и 92.4 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2019 г. се увеличават с 15.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат до 131.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Бургас са функционирали 721 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.1 хил., а на леглата – 120.5 хиляди.