Дейност на местата за настаняване в област Бургас през март 2021 година

През март 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2021 г. е 69, а новопостроените жилища в тях са 282.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 440 жилища в тях и 62 065 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 40 други сгради с 26 705 кв. м РЗП.

Брачност и бракоразводност в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. се наблюдава намаляване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в област Бургас са 1 539 и са с 419 по-малко от предходната година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. в област Бургас на отчет в ДПС са водени 383 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Бургас през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Бургас 409 750 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 485 души или с 0.1%.

Основни характеристики на населението в област Бургас през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Бургас е 409 750 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 485 души или с 0.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла –  хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

ТСБ-Югоизток, ОСИ-Бургас започна статистическо проучване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата на територията на областта

В област Бургас ще бъдат анкетирани 306 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Свети Влас, Созопол Средец, Царево, както и в селата: Брястовец, Габерово, Детелина, Добромир, Росен, Руен, Рупча, Тънково, Черни връх, Чубра и Чукарка.

Изследване на доходите и условията на живот през 2021 г. в област Бургас

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Българово, Каблешково, Камено, Карнобат, Китен, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Созопол, Средец, Царево и Черноморец, както и в селата: Варвара, Вратица, Вресово, Вършило, Гюльовца, Дебелт, Драчево, Зайчар, Зидарово, Извор, Карагеоргиево, Листец, Лозарево, Лозенец, Манолич, Маринка, Мъглен, Пещерско, Планиница, Пирне, Просеник, Прилеп, Равда, Равнец, Скалак, Соколец, Страцин, Съдиево, Тънково и Чубра.