Електронно преброени жилища, домакинства и лица в област Бургас към 7.00 часа на 16 септември 2021 година

Към 7.00 ч. на 16 септември в област Бургас са се преброили общо 25 692 домакинства с 59 640 лица в 23 947 жилища.

Електронно преброени жилища, домакинства и лица в област Бургас към 7.00 часа на 15 септември 2021 година

Към 7.00 ч. на 15 септември в област Бургас са се преброили общо 20 888 домакинства с 48 613 лица в 19 499 жилища.

Електронно преброени жилища, домакинства и лица в област Бургас към 7.00 часа на 12 септември 2021 година

Към 7.00 ч. на 12 септември в област Бургас са се преброили общо 11 228 домакинства с 26 463 лица в 10 518 жилища.

Трето заседание на Областната преброителна комисия за област Бургас

На 2 септември 2021 г. в сградата на Областна администрация – Бургас се проведе третото заседание на временната Областна преброителна комисия за област Бургас.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 166.0 хил., от които 94.1 хил. са мъже и 71.8 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2021 г. се увеличават с 16.5 хил, или с 15.7%, спрямо края на март 2021 г., като достигат 121.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2021 година

През юни 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 516 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Предстоящи обучения на преброителския апарат в област Бургас

Общият брой на преброителския апарат за областта е 1559 лица, като 82% от тях са жени, а 18 % – мъже.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2021 г. е 96, а новопостроените жилища в тях са 608.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 118 жилищни сгради с 435 жилища в тях и 52 053 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 7 481 кв. м РЗП.