Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 186.1 хил., от които 98.5 хил. са мъже и 87.6 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2020 г. намаляват с 0.7% спрямо края на юни 2020 г., като достигат до 111.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през септември 2020 година

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 516 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през третото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2020 г. е 81, а новопостроените жилища в тях са 186.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 112 жилищни сгради със 706 жилища в тях и 86 937 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 29 245 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2020 година

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 721 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Бургас са регистрирани 436 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 551, а на загиналите – 29 души.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2020 година

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 700 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 169.2 хил., от които 90.3 хил. са мъже и 78.9 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2020 г. се увеличават с 4.6% спрямо края на март 2020 г., като достигат до 111.9 хиляди.