Образование в област Бургас през учебната 2021/2022 година

Към 1.12.2021 г. в област Бургас са функционирали 109 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година остава непроменен. В тях са записани 13 236 деца, от които 6 730, или 50.8% са момчета.

Към 1.12.2021 г., учебни занятия в област Бургас се водят в 119 общообразователни училища, от които 5 начални, 77 основни, 5 обединени, 6  гимназии и 26 средни училища. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища се увеличава с 0.9%. Броят на учениците в общообразователните училища е 35 665.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2022 г. намаляват с 1.1 хил, или с 1.1%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 105.1 хиляди.

Областният управител на област Бургас връчи грамоти на ученици от област Бургас

На 18 май 2022 г. в сградата на Областна администрация Бургас ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти на учениците от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕ) – гр. Бургас и Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас, класирали се на втория етап от Националния кръг на петата Европейска олимпиада по статистика в категория А (ученици X – XII клас) през 2022 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през март 2022 година

През март 2022 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Население и демографски процеси в област Бургас през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Бургас в края на 2021 г. е  408 704 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 1 046 души, или с 0.3%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Бургас през 2021 година

По данни от изследването, през 2021 г., в област Бургас линията на бедност е 507.67 лв. средно месечно на лице от домакинство.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2021 година

През 2021 г. в област Бургас на отчет в ДПС са водени  407 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Изследване на наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, , Бургас, Карнобат, Поморие, Свети Влас, Средец, Сунгурларe и Черноморец, както и в селата: Атия, Гълъбец,  Ливада, Просеник, Раклиново и Ясеново.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2022 година в област Бургас

В област Бургас ще бъдат анкетирани 288 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Средец, Сунгурларе, както и в селата: Баня, Зайчар, Каменар, Климаш, Трояново, Орлинци, Сини рид, Съдиево, Череша, Ясна поляна.