НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през годините между преброяванията.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2022 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 3.6%, а в сравнение със същия период на предходната година почти не се променят.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2022 г. в обществения сектор са 8.5 хиляди, а в частния – 17.9 хиляди. Спрямо края на месец март 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.2%, в частния сектор увеличението е с 3.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2%, а в частния сектор намаляват с 1.5%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2022 г. са 25.4 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 0.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2022 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 17.3 хиляди. Спрямо края на месец декември 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4%, а в частния сектор се увеличават с 1.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор намаляват с 1.4%.

(още…)

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2021 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 43.2 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 61.9%

Общият брой на заетите лица е 39.0 хил., или 41.4% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2021 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на март 2021 г. наетите лица се увеличават с 3.0%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 4.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2021 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 18.1 хиляди. Спрямо края на март 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.1%, а в частния сектор – с 3.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.5%, а в частния сектор се увеличават с 7.1%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2021 г. са 25.6 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 1.7%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 2.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2021 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 17.5 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.4%, а в частния сектор се увеличават с 3.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3%, а в частния сектор се увеличават с 4.1%.

(още…)

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението за област Разград ще бъдат необходими около 500 преброители и контрольори, като 430 от тях вече са набрани и са потвърдили участието си. По-голям е недостигът на преброители в община Разград. Не са набрани необходимият брой преброители за Разград, Дянково и Раковски.

(още…)

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИН

Към 31.12.2020 г. населението на област Разград е 109 810 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 24-то място по брой на населението – непосредствено след област Търговище (110.0 хил. души) и пред област Силистра (106.9 хил. души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 979 души, или 0.9%.

В общия брой на населението жените са повече (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 054 жени.

(още…)

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2020 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 48.1 хиляди. В сравнение с 2019 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.5 процентни пункта и достига 68.0%, като при жените намалението е с 0.3 процентни пункта, а при мъжете – с 0.7 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 44.6 хил., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2020 г. са 25.2 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 3.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2020 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 16.9 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.2%, а в частния сектор се увеличават с 2.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, а в частния сектор намаляват с 5.2%.

(още…)