Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради със 76 жилища в тях и 6 902 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 16 други сгради със 7 341 кв. м. РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2019 година

През август 2019 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 296, а на леглата – 594.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Търговище са регистрирани 57 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 14 души и са ранени 58 лица. В сравнение с 2017 г. броят на ПТП с пострадали се увеличава с 29.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 296, а на леглата – 594.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 44.5 хил., от които 25.5 хил. са мъже, а 19.1 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2019 г. намаляват с 2.4% спрямо края на март 2019 г., като достигат 26.7 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през второ тримесечие на 2019 г. е 5, a новопостроените жилища са 29. Спрямо второ тримесечие на 2018 г. сградите са с 3 повече, а жилищата в тях се увеличават с 20.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 315, а на леглата – 626.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради със 112 жилища в тях и 9 546 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП) и на 11 други сгради с 1 002 кв. м. РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2018 година

През 2018 г. в област Търговище са приключили делата за 586 извършени престъпления. Делата за 170 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 267 престъпления – с условно осъждане, за 17 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 128 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2017 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 4.2%.