Дейност на местата за настаняване в област Търговище през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Търговище са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 234, а на леглата – 455. Общият брой на нощувките, регистрирани през февруари 2021 г. е 1 889, или с 23.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 53.1%, а тези от български граждани – с 12.9%.

Основни характеристики на населението в област Бургас през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Бургас е 409 750 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 485 души или с 0.1%.

Население в област Шумен през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Шумен е 171 781 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 14-то място по брой на населението, непосредствено след Сливен (182 551 души) и преди Добрич (170 298 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 481 души. Мъжете са 83 696 (48.7%), а жените – 88 085 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 60 години включително, с изключение на единични възрасти 3, 7, 19, 32, 33, 35, 47 и 58 години.

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2020 г. населението на област Силистра е 106 852 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Разград (109 810) и преди областите Габрово (105 788 души) и Смолян (101 887 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 166 души, или с 1.1%.

Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА“

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Стара Загора през 2020 година

Към 31.12.2020 г. населението на област Стара Загора е 311 400 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (409 750) и преди област Благоевград (301 138). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 996 души, или с 0.6%.

Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 355 юридически брака – със 167 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.0‰.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Кърджали са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 757, а на леглата – 1 486. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 9.8%, а на леглата в тях – с 19.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г. е 7 968 и нараства с 68.2% в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари 2021 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 26.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 12.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 73.3% и 87.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Литва – 44.0% от всички реализирани нощувки, следвани от Турция – 37.5%, Гърция – 8.2% и Германия – 5.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2021 година

По данни на Националния статистически институт през февруари 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2021 година

През месец февруари 2021 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 340, а на леглата – 615. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.7%, а на леглата в тях – с 15.8%.