Дейност на местата за настаняване през август 2019 г. в област Шумен

През август 2019 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 659, а на леглата – 1 419. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях намалява с 8.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2019 година

През август 2019 г. в област Кюстендил са функционирали 89 места за настаняване с над 10 легла, от които 37 са хотели и 52 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 374, а на леглата 3 304. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.3%, а на леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 26 940, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над  82% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2019 година

През август 2019 г. в област Варна са функционирали 450 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата – 70.6 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 0.3%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Търговище са регистрирани 57 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 14 души и са ранени 58 лица. В сравнение с 2017 г. броят на ПТП с пострадали се увеличава с 29.5%.

Жилищен фонд в област Враца към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Враца се състои от 84 993 сгради със 110 665 жилища в тях. В сравнение с 2017 г. жилищните сгради са с 11 повече, а жилищата в тях се увеличават с 68. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата 47.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година в област Видин

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Видин е 27.4 хил., от които 14.6 хил. са мъже, а 12.8 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2019 година

През август 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 373, а на леглата – 682.

Издателска дейност в област Плевен през 2018 година

През 2018 година в област Плевен са издадени:

• 105 книги с годишен тираж 16 хиляди

• 1 брошура с годишен тираж 0.1 хиляди •

6 регионални вестника с годишен тираж 108 хил. и еднократен тираж 3 хиляди.

В сравнение с предходната година се намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж . Броят на книгите намалява с 55.9%, а средният им тираж със 9.3% и достига 149 броя.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2019 година

През август 2019 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 540, а на леглата – 1 092. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.0%, а на леглата в тях – с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 9 999 и нараства с 24.8% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 50.9%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 4.0%.

През август 2019 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 49.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 50.8 и 54.4%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 41.6% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция и Румъния – по 7.2%, Германия – 6.1% и Израел – 4.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2019 година

През август 2019 г. в областта са функционирали 218 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.5%, а леглата в тях – със 7.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на  125.9 хил., или с 12.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 81.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 44.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.9% от нощувките на чужденци и 39.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 34.8%.