Дейност на местата за настаняване в област Търговище през януари 2024 година

През януари 2024 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 267, а на леглата – 511.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2024 г. е 1 894, или с 6.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чужди граждани нарастват с 42.3%, а тези от български граждани намаляват с 18.1%.