Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 35.9 хил., от които 20.9 хил. са мъже, а 15.0 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 43.3% (при 53.1% за страната), съответно 52.4% за мъжете и 34.8% за жените.