Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2023 г. намаляват с 1.6%
спрямо края на септември 2023 г., като достигат до 26.3 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор
се запазва и е 10.1 хил., а в частния сектор намаляват с 2.5% (до 16.2 хиляди).

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 5.5%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение се увеличават с 2.8%.