Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 41 жилища в тях и 4 249 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 17 други сгради с 4 434 кв. м. РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 6.3% повече, докато броят на жилищата в тях намаляват с 52.3%, а общата им застроена площ – с 32.9%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради нарастват с 54.5%, а общата им застроена площ с близо два пъти.