Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2022 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 524 души, което представлява 4.3% от общо наетите в страната.