ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

През ноември 2023 г. в област Добрич са функционирали 48 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата – 5.3 хиляди. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 4.0 %, а броят на леглата в тях се увеличава с 1.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2023 г., е 18.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 13.3 хил. нощувки, а чуждите – 5.6 хиляди.