Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 42.1 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2021 година намалява с 3.8%. В градовете се намират 29.2% от всички жилищни сгради, а в селата – 70.8%. Жилищните сгради в областта представляват 2.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 27.3 хил. или 64.8% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.2%, панелните – 0.9%, а сградите с друга конструкция – 32.1%.