Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Враца през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Враца през третото тримесечие на 2023 г. е 6. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. сградите са с 1 повече, а жилищата в тях са с 22.